TB7 FL

Distributor kami di sini

Karakteristik rebound 10.8
Karakteristik getaran 9.9
Konfigurasi blade 7 plywood
Ketebalan pisau 154 x 148 mm (biasa)
Berat rata-rata 84 g.
Ukuran pegangan
(panjang × tebal × lebar ujung) 102 x 25 x 33 mm.

 

 

Rebound characteristics 10.8
Vibration characteristic 9.9
Blade configuration 7 plywood
Blade thickness 154 x 148 mm (regular)
Average weight 84 g.
Grip size
(length × thickness × end width) 102 x 25 x 33 mm.