Feint Soft

Distributor kami di sini

Feint Soft adalah bintik panjang standart yang
sangat baik untuk permainan chopping.


Speed / kecepatan : 5.50
Spin: 3.50
Density / ketebalan : 25